Startupová tvář společnosti Foxily s.r.o.

Naše společnost má také startupový charakter, kde si klade za cíl vyvíjet produkty s vysokou mírou inovace. Prvním, zatím jediným rozvinutým nápadem je virtuální asistent pro kvantitativní výzkum. Je jedním z inovativních nápadů, které jsme sepsali, a které v mnohých případech plánujeme uvést na trh.

Virtuální asistent pro kvantitativní výzkum

Co navrhujeme?

Za využití metody umělé inteligence pro porozumění přirozenému jazyku vytváříme virtuálního asistenta schopného vést velké množství paralelních konverzacích v prostředí sociálních sítí –  prostředí, kde se uživatelé vyskytují často, cítí se komfortně, a které je dostupné z většiny zařízení. Přátelská povaha asistenta, finanční odměny a prvky gamifikace („zhernění“) motivují uživatele k rychlým a přesným odpovědím.

Jaký problém řešíme?

Naším klientem je výzkumný subjekt. Jeho problémy, které jsme si pečlivě ověřili, jsou spojeny se sběrem dat. Výzkumný subjekt má nedostatek tazatelů, tedy kvalifikované pracovní síly. Je na něj kladen tlak na cenu a na přizpůsobení se měnícím se softwarovým a hardwarovým požadavkům, oboje pro svou konkurenceschopnost. Jeho klienti si často mylně namlouvají, že kvalitní kvantitativní výzkum zvládnou sami. Problémem je také nová legislativa, která nedovoluje kontaktovat respondenta bez předchozího souhlasu.

Klientem výzkumného centra je zadavatel. Zadavatel klade důraz na rychlost, kvalitu a finanční náročnost výzkumu pro to, aby učinil správná manažerská rozhodnutí. Celkokvá rychlost je ovlivněna sestavením dotazníku a metodikou sběru, prostředím sběru a zpracováním dat. Celková kvalita je ovlivněna kvalitou dotazníku, databází respondentů a kvalitou zpracování dat. Finanční náročnost je dána cenotvorbou výzkumného subjektu, konkrétněji náklady na pracovní sílu, rozsah dotazníku, cílení dotazníku, forma sběru dat.

Problematika domluvy mezi zadavatelem a výzkumným subjektem spočívá v neúměrně narůstající ceně s rostoucí požadovanou přesností výzkumu do bodu, kdy se vyšší přesnost zkrátka nevyplatí. 

Klíčovým subjektem procesu kvantitativního výzkumu je respondent. Respondent kvantitativní výzkum vnímá negativně – nevidí důvod odpovídat, jaké je jeho oblíbené rádio či platová skupina. Nechce to říkat cizímu člověku, hlasově, zadarmo a v čase, který si nevybral. Výsledkem je, že respondenti telefony nezdvihají, nepřijímají nabídku na rozhovor, vymýšlí si fiktivní údaje. Jedním z následků je, že jen určitá skupina tvoří dostatečný vzorek pro výzkum, například zanezprázdněný manažer Vám čas na hovor nikdy věnovat nebude, a tím je ovlivněna přesnost výzkumu.

Jsme přesvědčeni, že naše řešení odbaví problémy výzkumného subjektu, zadavatele i respondenta. Jsme dále přesvědčeni, že může jít o revoluci v kvantitativních výzkumech. Virtuální asistent řeší nedostatek tazatelů, odbavuje náročnost na hardware, software, cenu i lidské zdroje pro výzkumný subjekt. Dále pro zadavatele dodává neporovnatelně vyšší rychlost, kvalitu, a to za snížené náklady. Mění křivky pomyslného grafu závislostí ceny a přesnosti. Pro respondenty je pak připraven příjemně naladěný asistent v čas, který si sám respondent vybere, na dotazníky, které chce vyplnit, za které je odměňován, bez vzniku nekomfortních situací. Vzniká nová databáze, komplexnější a reálnější spektrum respondentů.

Jak to je nyní:

Popis problému

Jak to bude po dokončení projektu:

Používáme cookies. Prohlížením našich stránek předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.